Handlingsplan Göteborgs Kulturhamn

Allmänt

 

I Göteborgs hamn med omnejd finns en mycket aktiv maritim verksamhet i form av fartyg, skutor och övriga föreningar. Aktiviteterna är i dag spridd över ett stort område och inte lätt att nå/uppleva. Göteborgs Kulturhamn är en organisation som bildats av medlemmar från olika maritima föreningarna i Göteborg.

 

Vi vill samla den maritima verksamheten inom ett hamnområde i Göteborg. Genom samarbete och samordning skapas bättre förutsättningar för aktörerna och ett större utbud kan erbjudas till ungdomar, allmänhet/ besöksnäring. Ett kunskapscenter skall skapas i hamnen med lokaler för utbildning samt ungdoms-och föreningsverksamhet. Göteborgs Kulturhamn skall utformas till ett attraktivt besöksmål där allmänhet och besöksnäringen kan uppleva en aktiv maritim miljö och samtidigt ta del av vår spännande sjöfartshistoria.

 

 

Målsättning

 

Skapa ett gemensamt hamnområde i Göteborg för aktörer inom det maritima kulturarvet som bedriver sin verksamhet i området eller dess närhet.

 

Hamnområdet skall utformas så att det blir ett attraktivt besöksmål.

 

Området skall anpassas för fartyg och övrig verksamhet inom det maritima kulturarvet.

 

Ett kunskapscentrum skall finnas inom området där det erbjuds utbildning i hantering, underhåll och drift av den maritima verksamheten samt traditionellt hantverk och teknik. Förutsättningar skall skapas för att intressera ungdomar att ta aktiv del i de maritima föreningarna.

 

Det skall finnas möjlighet till att ta emot besökande fartyg och arrangera maritima utställningar.

 

Området skall vara anpassat för barn, äldre och funktionshindrade.

 

 

Handlingsplan

 

Undersöka liknande projekt

 

Utarbeta en kravspecifikation

 

Utarbeta en projektplan

 

Skapa en projektpresentation

 

Informera och undersöka intresset hos övriga maritima aktörer

 

Starta samarbete med tänkta samarbetspartners

 

Presentera projektet för externa bollplank

 

Marknadsföra projektet

 

 

Förutsättningar

 

Hamnområdet skall vara synligt och tillgängligt för besökare.

 

Hamnen skall vara belägen med en närhet till kusten utan broöppning.

 

Det skall finnas förråd, verkstäder, utbildnings- och utställningslokaler.

 

Gemensamma omklädningsrum, lunch- och kontorslokaler.

 

Det skall finnas kajplats för 10 fartyg och gästkaj om ca 50 meter.

 

Området skall ha en miljöstation.

 

Hamnen skall vara skyddad för is som flyter i älven.

 

Hamnen skall vara skyddad från svall från trafik i älven.

 

Området skall vara utrustat med el, vatten, belysning och brandskydd.

 

Hamnen skall ha en kran för tunga lyft samt en gaffeltruck.

 

I området skall finnas möjligheter att skapa en attraktiv miljö för både för aktörerna och besöksnäringen.

 

 

Vi som arbetar med projektet Göteborgs Kulturhamn är:

 

Thomas Gunnarsson, Ungdomsförbundet Sveriges Flotta (Västra Distriktet)

 

Tommy Andersson, Skonaren Isolda

 

Stefan Björnhage, S/Y Mandalay, Göteborgsscouternas Stiftelse

 

Andreas Hult, Föreningen Mot Bättre Vetande

 

Björn Irwert, Sällskapet Ångbåten

Jesper Nihlen, Svenska Kryssarklubben

 

Kontaktperson:

 

Thomas Gunnarsson

Mailadress: thomas.westac@gmail.com

Mobil: 0702-070989

 

 

Göteborg 2013-08-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved