Göteborgs Kulturhamn

I och med att Göta älv rinner rakt igenom Göteborg så har sjöfarten med alla dess fartyg alltid varit en central del av Göteborgs hjärta. Men nu när sjöfarten av både miljö och praktiska skäl successivt flyttats längre och längre ut från staden så lyser den allt mer med sin frånvaro. Ett sätt att bevara den historiska del av sjöfartens Göteborg hade varit en gemensam Kulturhamn för alla Göteborgs skutor vilka i nuläget ligger utspridda på olika ställen.


En diskussion om detta har pågått sedan många år tillbaka och det finns nu i och med den omvandling staden befinner sig massa möjligheter och förslag till var en sådan hamn hade kunnat ligga! För inspiration klicka på bildspelen nedan!

Möjliga platser för Göteborgs Kulturhamn
Flygfoto över Göteborg
Lilla Torget
Göteborgs hamn

1. Nya Varvet

4. Fiskhamnen

7. Stenpiren

2. Klippan

5. Götaverken

8. Frihamnen

10. Gullbergskajen

3. Eriksberg

6. Rosenlund

9. Lilla Bommen

Copyright © All Rights Reserved