Om

Föreningen Västkustskutorna, tidigare kallad Västkustskutornas samrådsgrupp, är en ideel förening som bevakar gemensamma intressen för segelskutorna på Västkusten. Exempelvis, säkerhetsfrågor, erfarenhetsutbyten, gemensamma aktiviter osv. Föreningen arrangerar varje år Skutträffen vilken hålls första helgen i oktober. 


"Föreningen Västkustskutorna har till ändamål att främja bruket av traditionella seglefartyg från Västra Götaland samt ungdomars fostran i dessa fartyg"


Laura för fulla segel innanför Härmanö, skuteträffen 2012

Copyright © All Rights Reserved