Om oss

Föreningen Västkustskutorna, tidigare kallad Västkustskutornas samrådsgrupp, är en ideel förening som bevakar gemensamma intressen för segelskutorna på Västkusten. Exempelvis, säkerhetsfrågor, erfarenhetsutbyten, gemensamma aktiviter osv. Föreningen arrangerar varje år Skutträffen vilken hålls första helgen i oktober. 


"Föreningen Västkustskutorna har till ändamål att främja bruket av traditionella seglefartyg från Västra Götaland samt ungdomars fostran i dessa fartyg"


På årsmötet 2019 startades ett antal arbetsgrupper vilka skall göra det enklare för västkustskutorna att samarbeta kring vissa frågor. Arbetsgrupperna kommer att jobba med nedanstående områden:


Samordna utbildningar

Hamnar

Kommunikation med myndigheter

Kommunikation internt/externt

Samordna inköp

Arrangera Aktiviteter/Evenemang

Fartygsvärncentrum Resurs/kompetens


För mer information se under fliken "Arbetsgrupper"


Laura för fulla segel innanför Härmanö, skuteträffen 2012