Skutträffen

Föreningen Västkustskutornas höstsegling, allmänt kallad "Skutträffen"


Skutträffen är en mycket uppskattad årligen återkommande tradition sedan drygt 25 år tillbaka, som anordnas av föreningen Västkustskutorna. Den första fredagen i Oktober sammanstrålar majoriteten av de seglande traditionsfartygen i Västra Götaland i någon hamn längst kusten för att sedan på lördagen ge sig ut på en gemensam segling över dagen. På kvällen samlas alla besättningarna och en jury (som övervakat seglingen från en följebåt, vanligen någon ek sjöräddningens enheter) delar ut ett antal priser för de skutor som utmärkt sig särskillt förtjänstfullt under dagen, exempelvis: "Vikingen" för gott sjömanskap, "Släploggen" för första båt i mål, "den sanna vinnaren" som utses av den som vunnit släploggen, "Carl Wilhelmsson-tavlan" för uppvisande av förtjänstfulla färdigheter i vrickningens ädla konst eller andra extraordinära fartygsmanövrer under året, samt "Luftkompassen" till den besättning som gjort det intressantaste vägvalet under dagen.


Skutträffen 2022 gick av stapeln 7-8/10 med Göteborg som både start- och målhamn.Alla skutorna inne i Mollösunds hamnbassäng 8/10-2016

Foto: Karin Rosenberg