Hem

 Nästa medlemsmöte för

Föreningen Västkustskutorna:


April 2021


Plats: 

Pga Covid-19 chansen stor att även nästa medelemsmöte kommer att hållas digitalt. Med vänliga hälsningar/ Styrelsen 

 

 

 

 

Angående Covid-19


Föreningen Västkustskutorna tar ingen aktiv roll i hur våra medlemmar skall förhålla sig till Covid-19. Vi hjälper dock våra medlemmar att förmedla sina erfarenheter och förhållningssätt mellan respektive verksamheter. Har du inte fått denna information och önskar ta del av den, hör av dig till oss via:


info@vastkustskutorna

 
Tack för ett lyckat möte.


Vårt digitala medlemsmöte den 9/2 löpte på väl. Vi hoppas på att kunna ses på riktigt snart! 


Med Vänliga Hälsningar/

Styrelsen