Hem

 

Nästa medlemsmöte för

Föreningen Västkustskutorna:


På grund av Covid-19 har vi ställt in vårens medlemasmöte. Vi siktar på möte i september istället. Med vänliga hälsningar/ Styrelsen 

 

 

 

 

Angående Covid-19


Föreningen Västkustskutorna tar ingen aktiv roll i hur våra medlemmar skall förhålla sig till Covid-19. Vi hjälper dock våra medlemmar att förmedla sina erfarenheter och förhållningssätt mellan respektive verksamheter. Har du inte fått denna information och önskar ta del av den, hör av dig till oss via:


info@vastkustskutorna

 
Skutträffen 2020

 2-4 oktober. 

Göteborg-Göteborg.


Så som det ser ut i nuläget är vår ambition att genomföra skutträffen. Vi följer myndigheternas rekommendationer.
Copyright © All Rights Reserved