Hem

 Nästa medlemsmöte för

Föreningen Västkustskutorna:


Preliminärt datum för fysiskt medlemsmöte är 22/9-2021


Plats: 

Göteborg, info om lokal kommer längre fram.Med vänliga hälsningar/ Styrelsen 

 

 

 

 

Skutträffen 2021


Datum: 1-3 oktober

Plats: Nånstans på västkusten norr om Marsstrand.


Hamn kommer bestämmas inom kort.  
Angående Covid-19


Föreningen Västkustskturona tar ingen aktiv roll om hur våra medlemmar skall förhålla sig till Covid-19. Vi hjälper våra medlemmar att förmedla sina erfarenheter och förhållningssätt mellan restpektive verksamheter. Med Vänliga Hälsningar/

Styrelsen