Arbetsgrupper

På årsmötet 2019 startades ett antal arbetsgrupper vilka skall göra det enklare för västkustskutorna att samarbeta kring vissa frågor. Arbetsgrupperna kommer att jobba med nedanstående områden:


Samordna utbildningar

Hamnar

Kommunikation med myndigheter

Kommunikation internt/externt

Samordna inköp

Arrangera Aktiviteter/Evenemang

Fartygsvärncentrum Resurs/kompetens


För mer information se under fliken "Arbetsgrupper"


Om du önskar kontakt med någon av grupperna/känner att du själv har något att bidraga med maila oss på info@vastkustskutorna.se