Priser

PriserVikingen


Träskulpturen "Vikingen" är skutträffens förstapris och delas ut till den skuta / besättning som juryn bedömer har uppvisat det bästa sjömanskapet under seglingen.Släploggen


Släploggen, ibland lite slarvigt kallad "propellern" är det hederfulla priset till första båt som korsar mållinjen. Förutom den stora äran att bli regerande skutträffsmästare tills nästa år får vinnaren av släploggen också utse vinnaren av priset "den sanna vinnaren".Träplaketten


Träplaketten instiftades av Orusts kommun 1991 som ett andrapris i gott sjömansskap efter "vikingen". När seglingen har indelats i två klasser (vanligtvis har det varit en klass för tremastarna och en klass för övriga skutor) har plaketten  i stället delats ut till första tremastare över mållinjen. 


Den sanna vinnaren


Vinnaren av släploggen utser den sanna vinnaren helt efter eget tycke och med valfri motivering.

Priset instiftades 2010 av den danska skutan Utopia..


Luftkompassen


Luftkompassen har instiftats och skänkts till föreningen av Göteborgs Energi, som ett vandringspris i rodd. De år då det inte varit någon rodd på programmet (de allra flesta) har priset i stället tilldelats den skuta / besättning som utmärkt sig särskillt under seglingen till exempel genom sitt vägval eller någon speciell  mannöver, eller på annat sätt förgyllt seglingen med något egensinnigt initiativ. (Utses av juryn).
Carl Wilhelmsson-tavlan


En litografi efter oljemålningen "Kyrkfolk i båt" av den Bohuslänske "nationalmålaren" Carl Wilhelmsson.

Orginalet är 185x196 cm och hänger på Nationalmuseum i Stockholm. Priset tilldelas den Skuta / förening som på något sätt utmärkt sig under året inom vrickningens ädla konst. Utses av juryn. (utsågs tidigare av instiftaren, Lennart Martinsson, föreningen Västkustskutornas tidigare ordförande. Priset har ibland i brist på dokumenterade vrickningsprestationer utdelats för andra särskillt beundransvärda fartygsmanövrer, verksamheter eller upptåg).

"Göstases Öx"


"Göstases Öx" är en blyertsteckning föreställande Gösta Johanssons båtbyggare i Kungsviken Handverktyg efter fotoförlaga av Bertil Quirin ur dennes bok "Gösta Johansson Båtbyggare". Priset tilldelas ett fartyg som under föregående eller innevarande år har gjort särskillt berömvärda insatser för att bevara själva fartyget eller någon kulturhistoriskt värdefull detalj ombord.

Priset instiftades 2016 av Gustav Sandegård, som också tecknat bilden.

Med priset följer också en pärm där pristagaren får dokumentera de insatser som belönats.