Vad händer?

Nästa medlemsmöte för Föreningen Västkustskutorna:

April 2021. Pga Covid-19 är chansen stor att mötet kommer att hållas digitalt. Skutträffen 2021

Första hela helgen i OktoberNordisk Skutträff 2021,

1-4/7 Gluppöbassängen 1/7 till Isegran 4/7