Kontakt

      Styrelse vald årsmöte 2023:


Ordförande: Peter Björnhage

Kassör: Frida Hemlin Berglund

Ledamot: Gustav Sandegård

Ledamot: Karin Rosenberg

Suppleant: Ulf Sandström


Mail:

info@vastkustskutorna.se


Orgnr:

802474-2861


Bankgiro:

897-8223


Valberedning: